Gyllenstrålen's Queen Elisabeth

 

Jag har läst PawPeds kurser
G1 och G2.

Vi har beviljats tillstånd av Länsstyrelsen enligt §16 

i Djurskyddslagen till uppfödning

och försäljning av katter.

FÖLJ GYLLENSTRÅLEN'S PÅ FACEBOOK!