Tassi
5 månaders hane född 2018-02-10
letar nytt hem inom kort
Pris 7500 kronor
Vid intresse skicka ett mail till mig på maagdalena66@gmail.com

 

Jag har läst PawPeds kurser
G1 och G2 och står på kö till G3

Vi har beviljats tillstånd av Länsstyrelsen enligt §16 

i Djurskyddslagen till uppfödning

och försäljning av katter.

FÖLJ GYLLENSTRÅLEN'S PÅ FACEBOOK!