Tassi

Kattungar väntas i början på Februari mellan Firedevils Tassimo och Rubycats Linnea

Kattungar födda 2018-01-10 mellan Firedevils Tassimo och Aline D'El Cuetu